VENNEFORENINGER

Telemark Museum drifter mange spennende museer og anlegg, og er avhengige av den flotte jobben som de frivillige gjør. De løser mange viktige oppgaver, og vi ønsker at jobben skal være både meningsfylt og givende.

Ønsker du å bli en frivillig museumsarbeider?

Navn og  kontakinformasjon til museene ligger under hver enkelt enhet, som har lenker på hjemmesidens front.