Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Tre store museer i Telemark

I Telemark er det tre store museer (konsoliderte enheter); Vest-Telemark Museum, Norsk Industriarbeidermuseum og Telemark Museum.

Dette museumslandskapet ble formet i år 2000, da den store museumsreformen pågikk.
Antall museer i landet ble redusert fra omkring 850 til 80 enheter.

Museene i Midtre- og Nedre Telemakr ble med i Telemark Museum, som drifter og forvalter alle anleggene.
Alle ansatte er ansatt i Telemark Museum. 

Disse museene hører til i Telemark Museum: 

Ulefos Hovedgaard, Nome kommune
Henrik Ibsen Museum, Skien kommune
Søndre Brekke og Brekkeparken, Skien kommune
Porsgrunnsmuseene, Porsgrunn kommune
Porselensmuseet, prosjekt, eid av Porsgrunn kommune
Brevik bymuseum, Porsgrunn kommune
Cudrio Sjøbod, Bamble kommune
Kittelsenhuset, Kragerø kommune
Berg Museum, Kragerø kommune