Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Telemark Museum

Telemark Museum har museer i seks kommuner. De befinner seg i Bø, på Ulefoss (Nome kommune), i Skien, Porsgrunn/Brevik, Langesund (Bamble kommune) og Kragerø. Altså i midtre og nedre del av Telemark.
Les mer her ...

Konsolideringen

Sammenslåingen av museene i Telemark henger sammen med den store museumsreformen som har pågått i Norge etter år 2000. Den har medført at antall museer i landet er redusert fra omkring 850 til 80 enheter. 
Les mer her ...

Organiseringen
Telemark Museum er et konsolidert museum som drifter og forvalter 7 museer, med 11 publikumsåpne anlegg, i midtre og nedre del av Telemark. Museet forvalter 130 bygninger, 100.000 gjenstander, 1,5 millioner fotografier, samt store bok- og privatarkivsamlinger.
Les mer her ...

Styret
Styrets sammenseting for 2012

Museer med samarbeidsavtale med Telemark Museum
Tre bygdetun har inngått samarbeidsavtale med Telemark Museum. Det er Evju bygdetun i Sauherad, Drangedal bygdetun og Sannidal bygdetun i Kragerø kommune. Telemark Museum har ikke ansvar for drift og forvaltning av disse tre anleggene.

Planverk
Telemark Museum har utarbeidet strategiplan som ligger til grunn for aktiviteter og virksomhet i perioden 2009-2011. I henhold til denne skal museets planverk med årlige virksomhetsplaner, o.a. planer være oppdatert. Vi arbeider med utarbeidelse av en forskningsplan.
Disse planene ligger til nedlastning nedenfor.