Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Styret

Styrets sammensetning 2016:

Direktør: Jorunn Sem Fure

Styreleder: Lars Skjelbred Vara: Emil Aubert

Styremedlem: Heidi Hamadi Vara: Frode Bakken

Styremedlem: Hans Edvard Askjer VaraÅslaug Sem-Jacobsen

Styremedlem: Iver A. Juel Vara: Gotfred Nilsen

Styremedlem: Inger Andersen Kise Vara: Ole Mathisen

StyremedlemBjørn Helgedagsrud VaraJørgen Haave

Styremedlem: Roger Normann Vara: Dag Holmer

Styremedlem: Arvid Høgvoll Vara: Egil Stokken