Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Stuene i Brekkeparken

Brekkeparken er et friluftsmuseum med en imponerende samling bondestuer fra Telemark. 
Ved å klikke på navnene på kartet, får du lese mer om de ulike bygningene.
(OBS Telemarksutstillingen er avviklet)
Brekkeparken ist ein Freilichtmuseum mit einer beeindruckenden Sammlung Bauernstuben von Telemark.
Durch einen Klick auf den Namen auf der Karte, können Sie mehr über die verschiedenen Gebäude lesen.
Brekkeparken is an open-air museum containing heritage buildings from across Telemark.   By clicking on the names on the map, you can read more about the different buildings.

Borgestua Kirkegården Lekestua Serkelandsstua Kleivbutikken Scnenen Søndre Brekke Portstua Uthusføyene Breviksbutikken Arbeiderboligen