Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Samlinger og samlingsforvaltning

Telemark Museum har store samlinger å ta vare på.
Museet forvalter 125 bygninger, rundt 152.000 gjenstander, ca 2,4 millioner fotografier og omtrent 1500 hyllemeter privatarkiv. Vi har også store boksamlinger.   Vi arbeider kontinuerlig med å legge ut gjenstander, foto og arkiver på Digitalt Museum og Arkivportalen. Høgskolen i Telemark skanner også arkiver for oss gjennom prosjektet Telemarkskilder.

Mer enn 17.000 foto og 15.000 gjenstander er søkbare på nett. 438 arkiver er registert på Arkivportalen i 2015.

Hva er samlingsforvaltning?
Les mer om det HER

 

Ta en titt på hva vi har:

Lenke til Digitalt Museum
Mange av våre gjenstander som vi har i magasinet, kan du se på Digitalt Museum

Lenke til Arkivportalen
Her er flere av Telemark Museums privatarkiver lagt inn. Det mest kjente er kanskje Aall-arkivet: 

Lenke til Telemarkskilder
Høgskolen i Telemark har digtalisert en rekke kilder, deriblant Rikard Berges unike håndskriftsamling som Telemark Museum har i sitt magasin. 

Fotobestilling

Vil du bestille foto fra våre samlinger? 
Ta kontakt med fotoarkivar Cecilie Authen Borgestad: ca@telemark.museum.no

PRISER

BESTILLINGSSKJEMA - sendes til tlu@telemark.museum.no

 

Inntak til våre samlinger:
Les mer om det HER

Verdivurdering
Les mer om det HER