Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Samlinger

DIGITALT MUSEUM
Telemark Museums samlinger er under digitalisering. Høsten 2014 er 13.923 gjenstander og 12.684 foto publisert på Digitalt Museum, totalt har Telemark Museum 26.607 registreringer. Som eksempel kan nevnes at store deler av samlingen fra Porsgrunds Porselænsfabrik er registert, deriblant 500 gjenstander av PP-designeren Nora Gulbrandsen. Velkommen til  Digitalt Museum.

 

ARKIVPORTALEN
Telemark Museum jobber kontinuerlig med å registrere arkiver og publisere dem i ARKIVPORTALEN.NO. Er du interessert i lokal bedriftshistorie, kan det være verdt en kikk. Korrespondanse etter 1814-minister Niels Aall er også registert. God jakt i arkivet!

 

DIGITALT FORTALT
Er du interessert i historier fra Telemark? Kanskje historier fra Porsgrunds Porselænsfabrik?
Du kan lese og høre en del av dem på Digitalt fortalt.