Spelemannslaget Bøheringen 1934-2009

kr 250

Årsskrift nr. 8 frå Bø Museum.

Spelemannslaget Bøheringens 75-årige historie er interessant fordi den gir eit bilde av vilkåra og interessa for hardingfela og slåttespelet i Bø gjennom ein stor del av 1900-talet. I tillegg til det reint lokalhistoriske har den og interesse meir nasjonalt. Den gir eit bilde av hardingfelemusikken i den perioden da den gjekk over frå å vere i musikken til bygdefolket - altså folkemusikk - til å bli musikk som blir tatt vare på på grunn av sine musikalske kvalitetar på kappleikar, konsertar, som inspirasjon ved nyskaping og som identitetskapar for spesielle grupper. Dette gjør at omgrepet "tradisjonsmusikk" i dag er ei betre nemning enn folkemusikk.

Pris:kr 250
Forfatter: Asbjørn Storesund
Utgitt: 2009