Beltestakk gråkufte og korttrøye

kr 90

Årsskrift nr. 1 fra Bø Museum.

Telemark har særs rike folkedrakttradisjonar. Ein av dei mest kjende bunader i dag er beltestakken, som er tufta på draktskikken i Aust-Telemark i andre halvpart av 1800-talet. Mannskleda frå same tid er gråkufte og korttrøye. Ved å studere gamle fotografi kan ein få verdfull innsikt i mangfaldet i draktskikken. Boka er meint å vera til hjelp for dei som vil stakke seg på gamalt vis i ein bunad som ligg innanfor ramma av folkedrakttradisjonen.

Denne boka er ein fotodokumentasjon frå Bø i Telemark 1860 - 1910.

Pris:kr 90
Forfatter: Anneliese Jantzen
Utgitt: 1996
Forfatter: Finn Rønning
Utgitt: 1996