Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

ORGANISASJON

Telemark Museum har fire fagavdelinger. Fagavdelingene har det overordnede faglige ansvaret på alle museumsanleggene. Fagavdelingslederne utgjør museets ledergruppe, sammen med direktøren. 

Direktør ved Telemark Museum: Jorunn Sem Fure
Styreleder for Telemark Museum: Lars Skjelbred

Fagavdelingene er Samfunnsminnet, Møtestedet, Bygningsvernet og Administrasjon.

Ledere for de ulike avdelingene er: 
Samfunnsminnet: Ellen Rodvang
Møtestedet: Christine Hermansen
Bygningsvernet: Thorbjørn Løberg
Administrasjon: Siv Dyrkolbotn