ORGANISASJON

Telemark Museum har fire fagavdelinger. Fagavdelingene har det overordnede faglige ansvaret på alle museumsanleggene. Fagavdelingslederne utgjør museets ledergruppe, sammen med direktøren. 

Direktør ved Telemark Museum: Jorunn Sem Fure
Styreleder for Telemark Museum: Lars Skjelbred

Fagavdelingene er Samfunnsminnet, Møtestedet, Bygningsvernet og Administrasjon.

Ledere for de ulike avdelingene er: 
Samfunnsminnet: Ellen Rodvang
Møtestedet: Christine Hermansen
Bygningsvernet: Thorbjørn Løberg
Administrasjon: Siv Dyrkolbotn