Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Omvising i stuene og på herskapelige Søndre Brekke

I den daglige omvisningen i Brekkeparken trekker vi linjene fra livet i middelalderen i Telemark, til livet på Søndre Brekke i årene rundt 1814.
Årestua i Brekkeparken er fra 1300-tallet, mens Rambergstua fra 1750 er i to etasjer. Vi tror stua har huset en velstående bonde. 
Hvordan artet livet seg i disse stuene, i motsetning til Niels Aalls liv på herskapelige Søndre Brekke?

2016:
TID: Hver dag kl. 12, 14 og 16
HVOR: Brekkeparken
Møt opp ved billettsalget ved hovedporten, Hans Hoellsgate
VARIGHET: 45 minutter
PRIS: Kr. 70/30