Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Telemark Museum

Kom til Telemark Museum og besøk det nye Porselensmuseet, Henrik Ibsen og Theodor Kittelsens barndomshjem eller de herskapelige boligene til 1814-minister Niels Aall: Ulefos Hovedgaard og Søndre Brekke i Brekkeparken.
Telemark Museum har museer i fem kommuner, og spennet tematisk er like stort som geografisk: Museene finner du på Ulefoss (Nome kommune), i Skien, Porsgrunn/Brevik, Langesund (Bamble kommune) og Kragerø. Altså i midtre og nedre del av Telemark.

Les mer her ...

I sommersesongen 2016 er disse museene åpne: Kittelsenhuset i Kragerø, Brekke Museum og Brekkeparken i Skien, Henrik Ibsen Museum i Skien og Ulefos Hovedgaard på Ulefoss.

Porselensmuseet i Porsgrunn åpent hele året, se åpningtider HER

Konsolideringen
Sammenslåingen av museene i Telemark henger sammen med den store museumsreformen som har pågått i Norge etter år 2000. Den har medført at antall museer i landet er redusert fra omkring 850 til 80 enheter. 
Les mer her ...

Organiseringen
Telemark Museum er et sammenslått (konsolidert) museum som drifter museer i midtre og nedre del av Telemark, og har omkring 30 ansatte. 
Les mer her ...

Styret
Styrets sammenseting

Museer med samarbeidsavtale 
Tre bygdetun har inngått samarbeidsavtale med Telemark Museum.
Det er Evju bygdetun i Sauherad, Drangedal bygdetun og Sannidal bygdetun i Kragerø kommune.
Telemark Museum har ikke ansvar for drift og forvaltning av de tre anleggene.

Planverk
Telemark Museum har utarbeidet strategiplan som gjelder perioden 2015-2022.
Les den HER