Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Sommerens Ibsen-utstillinger er under produksjon

Vi på Telemark Museum jobber nå på spreng med å få nye utstillinger på plass til sesongen starter. På Henrik Ibsen Museum har vi gleden av å både presentere utstillingen "Ibsen og familien" og en ny bymodell. Sammen med fotoutstillingen Ibsens barndomsby blir vi bedre kjent med Henriks forhold til både hjembyen og familien i Skien.

Museet deltar i Ikonby-arbeidet

Skien kommune går i bresjen for deltakelsen i Ikonby-nettverket, men som forvaltere av ikonets barndomshjem, er Telemark Museum en viktig aktør. For ikonet er selvfølgelig Henrik Ibsen.

Thure Trykk-bygget blir et flott verksted

1. mars overtok Telemark Museum det gamle bygget etter Thure Trykk på toppen av Snipetorp, i Bratsberggata 22.
- Dette blir en ny hverdag for oss på Bygningsvernet, vi har aldri hatt et ordentlig verksted. Nå får vi topp arbeidsforhold, sier Thorbjørn Løberg. 

Syndiker innhold