Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Rikard Berges verdifulle samling er digitalisert

Rikard Berges verdifulle samling er digitalisert - les dem på Telemarkskilder! Rikard Berge var ikke bare konservator ved Fylkesmuseet for Telemark og Grenland, han var også en folkeminnesamler av betydning! 

Landstad-bok er krydret med museumsbilder

Herleik Baklid har kommet med tredje bind i serien med M.B. Landstads skrifter. Boka har undertittelen Høytidsskikker og hverdagstradisjon. Boka har innledning og kommentarer av Ørnulf Hodne - og bildene i boka viser gjenstander Telemark Museum ivaretar. Blant annet et nydelig uro som trolig er fra 1600 eller 1700-tallet.

Skiens politikere bevilget 2,3 mill til museet

Skien kommunes politikere gleder seg til å få en søknad om støtte til nybygg på bordet. Stemning i budsjettmøte fredag 11. desember var mer en hyggelig for museets representant; Telemark Museum fikk mye skryt, og bevilgningen på 2,3 millioner kroner ble banket gjennom.

Syndiker innhold