Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

75.000 friske midler til Ulefos Hovedgaard

Gaveforsterkningsordningen har igjen drysset på Telemark Museum, denne gangen er det gaven fra Stiftelsen UNI på 700.000 kroner som er forsterket gjennom ordningen. 

Les direktørens foredrag i serien Et ufritt Norge

Les museumsdirektør Jorunn Sem Fures kronikk som sto i Aftenposten 1. desember. Kronikken er en forkortet versjon av et foredrag hun holdt på Universitetet i Oslo i november. Foredraget var en del av foredragsserien "Et ufritt Norge".

Ap vil gi startkapital til nybygg på Brekke

Arbeiderpartiets stortingsgruppe går inn for å bevilge 15 millioner i startkapital til nybygg til Telemark Museum. Telemarks representant, Lene Vågslid er en av dem som har jobbet hard innad i partiet for å få dette til. I neste uke får vi vite om det blir flertall for forslaget.

Syndiker innhold