Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Museet deltar i Ikonby-arbeidet

Skien kommune går i bresjen for deltakelsen i Ikonby-nettverket, men som forvaltere av ikonets barndomshjem, er Telemark Museum en viktig aktør. For ikonet er selvfølgelig Henrik Ibsen.

Thure Trykk-bygget blir et flott verksted

1. mars overtok Telemark Museum det gamle bygget etter Thure Trykk på toppen av Snipetorp, i Bratsberggata 22.
- Dette blir en ny hverdag for oss på Bygningsvernet, vi har aldri hatt et ordentlig verksted. Nå får vi topp arbeidsforhold, sier Thorbjørn Løberg. 

Viktig avtale med Skien kommune er signert

Samarbeidssamtalen mellom Skien kommune og Telemark Museum er nå signert, etter at bystyret vedtok avtalen 11. februar. - I prosessen med å fornye avtaleverk er det veldig positivt å få på plass en samarbeidsavtale med Skien som den største vertskommunen, sier museumsdirektør Jorunn Sem Fure.

Syndiker innhold