Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Nyblin Kunstfotografier

kr 299

Bilde-skatter fra fotograf Ragnvald Nyblin's historiske foto-arkiver.

Kunstfotografi eller dokumentasjon - det må leseren selv avgjøre.

Nyblin var langt forut for sin tid ved valg av motiver. For 100 år siden var det vanligste å fotografere portretter. Nyblin tok uvanlig mange bilder med helt andre fokus. Boken inneholder et lite utvalg fra hans store samling.

kr 299

Slekten Aalls arkiver på Ulefos Hovedgaard (Ca. 1660 – 1900)

Kirsten Tangen, arkivar Telemark Museum

På Ulefos Hovedgaard, i Nome i Telemark, befinner det seg en stor mengde arkivalia vedrørende Ulefos-godset og medlemmer av familien Aall. Det dreier seg om dokumenter angående driften av godset, korrespondanse med handelspartnere i inn- og utland, embetsbrev og private brev. 

Nyblin Kunstfotografier - bestill NÅ!

Praktboka Nyblin Kunstfotografier er en herlig opplevelse, og bør befinne seg under et hvert juletre i år!

Syndiker innhold