Vest-Telemark Museum hentet Norrøna-arkivet

Telemark Museum og Vest-Telemark Museum samabeider nå om privatarkiv: torsdag kom Benedikte Nes fra vest for å hente Norrøna-arkivet. - Brynesteinshistorien går helt tilbake til 1700-tallet, og virksomheten med å frakte brynestein fra Lårdal til Porsgrunn varte fra 1879-1952.

Kulturutvalget i Skien sa ja til nybygg

Til tross for anstrengt økonomi, sa Hovedutvalg for næring, miljø og kultur i Skien kommune enstemmig ja til å støtte Telemark Museums forprosjekt til nybygg med 250.000 kroner. - Fantastisk gledelig, sier museumsdirektøren. 

DnB ga 500.000 til Ulefos Hovedgaard

Banksjef Magne Larsen i DnB i Skien hadde gode nyheter onsdag: Søknaden til Sparebankstiftelsen DnB om støtte til opparbeidelse av parkområde knyttert til Ulefos Hovedgaard ble innvilget. - Dette er så moro, og det kommer mange til gode! 

Syndiker innhold