Endelig konkrete lovnader om støtte til nybygg

Innstillingen fra kulturkomiten på Stortinget er klar, og Telemark Museum kan med stor entusiasme glede seg over at det nå er enstemmighet om behovet for nytt og helårsåpent museum i Skien – for Telemark Museum. Flertallsvedak i budsjettet setter startskudd på videre jobbing. 

Rikard Berges verdifulle samling er digitalisert

Rikard Berges verdifulle samling er digitalisert - les dem på Telemarkskilder! Rikard Berge var ikke bare konservator ved Fylkesmuseet for Telemark og Grenland, han var også en folkeminnesamler av betydning! 

Landstad-bok er krydret med museumsbilder

Herleik Baklid har kommet med tredje bind i serien med M.B. Landstads skrifter. Boka har undertittelen Høytidsskikker og hverdagstradisjon. Boka har innledning og kommentarer av Ørnulf Hodne - og bildene i boka viser gjenstander Telemark Museum ivaretar. Blant annet et nydelig uro som trolig er fra 1600 eller 1700-tallet.

Syndiker innhold