Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Brevik Bymuseum

- gammelt postkontor, butikk og apotek
- okkupasjonshistorisk utstilling
- fortellingen om sjøhelten Cort Adeler


Brevik Bymuseum forvaltes av Brevik Historielag, og er ikke tilgjengelig for publikum til daglig. 
Kontakt: 
Brevik Historielag
Leder: Tone Bente Bergene Holm
Web: www.brevikhistorielag.no

Telefon: 982 50305
E-post: tonebente@bergeneholm.no

OM MUSEET:
Brevik bymuseum holder til i byens gamle rådhus på Øya eller Sylterøya, med fasaden vendt mot sundet og byens lune, rommelige havn. 
Bygningen er opprinnelig en kjøpmannsgård oppført av Jørgen Chrystie i 1761, og tre rom i den staslige gården er tilbakeført til opprinnelig stil, med tidsriktige interiører.

Brevik bymuseum har en okkupasjonshistorisk utstilling i Brevik. Utstillingen forteller om hvordan andre verdenskrig startet og utviklet seg, om krigshandlinger, motstandsarbeid og hverdagsliv. Den forteller om konkrete hendelser i Grenland.
Utstillingen er rik på bilder og autentiske gjenstander. 

Til bymuseet i Brevik hører også et gammelt postkontor, butikk og apotek
 

Velkommen til Brevik, byen som byr på herlig sommeridyll!