Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Bamble Museum

Cudrio sjøbod 
- kystmuseum ved Kongshavn i Langesund sentrum
- utstilling om Langesund mekaniske verksted

Cudrio sjøbod brukes kun til undervisningsopplegg. 

Cudrio sjøbod ble trolig bygd i første halvpart av 1700-tallet av Hans Christian Lund. Sjøboden gjorde tjeneste som lagerhus for eierens mangesidige virksomhet. I dag har sjøboden navn etter en senere eier, Jacob Cudrio.

Bamble Museum åpner Jacob Cudrios sjøbod for sommerpublikummet. Her vises utstillingen om dagliglivet langs kysten, og hvordan det tidligere så ut i et fiskerhjem.
Sjøboden har en liten butikk.

En historisk utstilling om Langesund mekaniske verksted vises.
Se også nettutstillingen om Langesund mekaniske verksted. 

Bamble museum har i tillegg til Cudrio Sjøbod, Langesund Bymuseum, Herre Kraftstasjon, Eik Gård og Tangvald Mølle,
I det gamle rådhuset på torget i Langesund har museet tre rom som viser tidligere tiders bruk av huset.
Bystyresalen står intakt og en spisestue er dekket til fest.