Bamble Museum

Cudrio sjøbod
- kystmuseum ved Kongshavn i Langesund sentrum
- utstilling om Langesund mekaniske verksted

Cudrio sjøbod ble trolig bygd i første halvpart av 1700-tallet av Hans Christian Lund. Sjøboden gjorde tjeneste som lagerhus for eierens mangesidige virksomhet. I dag har sjøboden navn etter en senere eier, Jacob Cudrio.

Åpningstider 2014: 22. juni-17. august, tirsdag til søndag, kl. 11-17

Bamble Museum åpner Jacob Cudrios sjøbod for sommerpublikummet. Her vises utstillingen om dagliglivet langs kysten, og hvordan det tidligere så ut i et fiskerhjem.
Sjøboden har en liten butikk.

En historisk utstilling om Langesund mekaniske verksted vises.
Se også nettutstillingen om Langesund mekaniske verksted. 

Bamble museum har i tillegg til Cudrio Sjøbod, Langesund Bymuseum, Herre Kraftstasjon, Eik Gård og Tangvald Mølle,
I det gamle rådhuset på torget i Langesund har museet tre rom som viser tidligere tiders bruk av huset.
Bystyresalen står intakt og en spisestue er dekket til fest.