Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Andre Museer

Sommeren 2016 er det ennå ikke avklart om Cudrio Sjøbod/Bamble Museum og Berg-Kragerø Museum blir holdt åpne av andre enn Telemark Museum. 
Mer info kommer. 


Brevik Bymuseum og Porsgrunnsmuseene er bare i bruk ved skoleopplegg og arrangement.
Ved å trykke på navnet til det museet du er inteessert i, får du mer informasjon om stedet.