Magasinet

Magasinet Lundetangen er Telemark Museums store fellesmagasin for gjenstander som ikke er i bruk i formidlingen. Telemark Museum investerte i kjøp av magasinlokaler i januar i 2010, det første året gikk med til planlegging, innredning og innflytting.
 

For å unngå skader på verdifullt materiale, er oppbevaring, riktig temperatur og luftfuktighet og rene og ryddige lokaler viktig. Her er det arbeidsrom for rengjøring og registrering, fotoatelier og fryser. I tillegg er det investert i elektroniske mobile reoler til gjenstander opptil en viss størrelse – for eksempel kister, gulvklokker og møbler. Det er også investert i fastreoler til porselensgjenstander, som Telemark Museum har en betydelig samling av.
 

På magasinet arbeider magasinansvarlig, tekstilkonservator og registratorer. Arbeidsoppgavene består i å dokumentere gjenstander ved hjelp av databaseverktøyet Primus. I dette arbeidet inngår fotografering, rengjøring, måling, konservering og restaurering av gjenstandene.
 

Når gjenstandene har gjennomgått denne behandlingen og er lagt inn med foto og alle tilgjengelige opplysninger i vår database, publiseres de på nettet via Digitalt Museum, slik at Telemark Museums samlinger blir tilgjengelige for publikum på nett.
 

Hvis du ønsker å besøke Telemark Museums magasin, ta kontakt via vårt sentralbord på tlf: 35 54 45 00