MAGASINET

Magasinet Lundetangen er Telemark Museums store fellesmagasin for gjenstander som ikke er i bruk i formidlingen. Telemark Museum investerte i kjøp av magasinlokaler i januar i 2010.

For å unngå skader på verdifullt materiale, er oppbevaring, riktig temperatur og luftfuktighet og rene og ryddige lokaler viktig. Her er det arbeidsrom for rengjøring og registrering, fotoatelier og fryser. I tillegg har magasinet elektroniske mobile reoler til gjenstander opptil en viss størrelse – for eksempel kister, gulvklokker og møbler. Det er også investert i fastreoler til porselensgjenstander, som Telemark Museum har en betydelig samling av.

På magasinet arbeider magasinansvarlig, tekstilkonservator og registratorer. Arbeidsoppgavene består i å dokumentere gjenstander ved hjelp av databaseverktøyet Primus. I dette arbeidet inngår fotografering, rengjøring, måling, konservering og restaurering av gjenstandene.


Når gjenstandene har gjennomgått denne behandlingen og er lagt inn med foto og alle tilgjengelige opplysninger i vår database, publiseres de på nettet via Digitalt Museum, slik at Telemark Museums samlinger blir tilgjengelige for publikum på nett. Høsten 2014 er 13.923 gjenstander og 12.684 foto som er publisert på Digitalt Museum, totalt 26.607 objekter. 

Dersom du ønsker å besøke Telemark Museums magasin, ta kontakt via vårt sentralbord på tlf: 35 54 45 00