Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

MAGASINET

Magasinet Lundetangen er Telemark Museums store fellesmagasin for gjenstander som ikke er i bruk i formidlingen. Telemark Museum investerte i kjøp av magasinlokaler i januar i 2010.

For å unngå skader på verdifullt materiale, er oppbevaring, riktig temperatur og luftfuktighet og rene og ryddige lokaler viktig. Her er det arbeidsrom for rengjøring og registrering, fotoatelier og fryser. I tillegg har magasinet elektroniske mobile reoler til gjenstander opptil en viss størrelse – for eksempel kister, gulvklokker og møbler. Det er også investert i fastreoler til porselensgjenstander, som Telemark Museum har en betydelig samling av.

På magasinet arbeider magasinansvarlig, tekstilkonservator og registrator. Arbeidsoppgavene består i å dokumentere gjenstander ved hjelp av databaseverktøyet Primus. I dette arbeidet inngår fotografering, rengjøring, måling, konservering og restaurering av gjenstandene.


Når gjenstandene har gjennomgått denne behandlingen og er lagt inn med foto og alle tilgjengelige opplysninger i vår database, publiseres de på nettet via Digitalt Museum, slik at Telemark Museums samlinger blir tilgjengelige for publikum på nett.

Dersom du ønsker å besøke Telemark Museums magasin, ta kontakt via vårt sentralbord på tlf: 35 54 45 00