Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

LANGESUND MEKANISKE VERKSTED

 

 

Langesund Mekaniske Verksted var en viktig hjørnesteinsbedrift i Langesund i flere tiår.
I 2013 presenterte Telemark Museum en utstilling på Cudrio Sjøbod i Langesund, som fortalte hvordan Langesund Mekaniske Verksted ble til, og hvordan bedriften utviklet seg. 
HER kan du se nettutstillingen om Langesund Mekaniske Verksted