Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Kulturslusa Mai 2015

Hva er Ulefos Hovedgaard, og hvorfor ser den ut som den gjør?
Hvem bygde den og hvorfor akkurat her?
Hva skjedde i 1814, og hvorfor er det viktig for oss nå?
Hvem var Niels Aall og hva var hans rolle i 1814. 

I mai 2016 får i 5. trinn i Nome kommune oppleve hvordan livet var på Ulefos Hovedgaard i tidligere tider, og de vil få delta i aktiviteter som å gå polonese. 

KUNNSKAPSLØFTET:
Det meningssøkende mennesket.
Kulturarv og identitet. 

HVEM OG NÅR:  Eksakt informasjon kommer senere

 

Kontaktperson: Andreas Nordmo
andreas.nordmo@telemark.museum.no
Tlf. 91 77 07 02