Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Kittelsenhuset - et kunstnerhjem

Han er kjent for sine troll og overnaturlige vesener, men Theodor Severin Kittelsen kunne så mye mer enn å være eventyrtegner. 
Han både tegnet og malte mennesker og natur. Blant annet var han en glimrende satiriker, det vil du få se i utstillingen "Kittelsen i Kragerø" 

2016:
TID: Kittelsenhuset er åpent 11. juni-14. august, kl. 11-17
HVOR: Kittelsenhuset
HVA: Omvisere forteller om Kittelsens år i Kragerø. 
VARIGHET: 45 minutter
PRIS: Kr. 70 /30