Porsgrunn

Porsgrunn Historielag

Leder: Ole Mathisen
Postadresse: Gamle Bjørntvedtvei 71, 3734 Skien
Telefon: 41514122
E-post: olmat@online.no

Tone Stenehjem

Arbeidssted:  Telemark Museum
E-post:  ts@telemark.museum.no
Mobil:  94850022
Etternavn: 
Stenehjem

Bykultur

Skien er en av Norges eldste byer, med byprivilegier helt siden 1358. Også lenge før dette har Skien vært et viktig møtested og et knutepunkt for handel. Dette ble påvist ved arkeologiske utgravninger på slutten av 1970-tallet. Blant funnene som ble gjort var flere hus fra 900-tallet, både flettverkshus og laftede bygninger. En viktig handelsvare var brynestein fra Eidsborg i Vest-Telemark.

Syndiker innhold