Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Berg-Kragerø Museum

Berg-Kragerø Museum (Deutch)

- Lustgarten aus dem Jahr 1803
- Munch-Ausstellung
- Spielzeugausstellung

Berg-Kragerø Museum (English)

- Summer residence built 1803
- Munch exhibition
- Toy exhibition

The Berg-Kragerø Museum shows how the Homan family used to live. In the galleries, visitors can admire a fine collection of toys, learn about Kragerø’s history as an exporter of ice, and view the Edvard Munch exhibition “Kragerø was good to me”.

STEINALDERFUNN PÅ BERG

Den praktfulle eiendommen har hatt bosetting siden 3000 år f.Kr. Det vitner gravhauger på stedet om. Det er funnet flintavfall og en vaker pilespiss av flint, samt en liten økt. Alt er datert til yngre steinalder (4000-1800 f.Kr.).

Syndiker innhold