Berg-Kragerø Museum

STEINALDERFUNN PÅ BERG

Den praktfulle eiendommen har hatt bosetting siden 3000 år f.Kr. Det vitner gravhauger på stedet om. Det er funnet flintavfall og en vaker pilespiss av flint, samt en liten økt. Alt er datert til yngre steinalder (4000-1800 f.Kr.).

HISTORISKE BYGNINGER

Berg er tilført flere historiske bygninger etter 1955.

MATROSHUSET – BESTAS HUS

Bygningen vitner om boligforholdene for sjøfolk og arbeidere i Kragerø på 1800-tallet. Huset ble flyttet fra Kammerfoss til Berg i 1983.

Syndiker innhold