Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Bamble

Museets venner, Bamble

Leder: Dag Holmer

Stathelleveien 252
3960 Stathelle
Telefon: 91333166
E-post: dag-wilh@online.no

KJØKKENMINNER

Kjøkkenminner er en vandreutstilling laget for demensomsorgen i Bamble kommune.

Bamble Museum

Cudrio sjøbod 
- kystmuseum ved Kongshavn i Langesund sentrum
- utstilling om Langesund mekaniske verksted

Cudrio sjøbod brukes kun til undervisningsopplegg. 

Syndiker innhold