Bamble

Museets venner, Bamble

Leder: Dag Holmer

Stathelleveien 252
3960 Stathelle
Telefon: 91333166
E-post: dag-wilh@online.no

KJØKKENMINNER

Kjøkkenminner er en vandreutstilling laget for demensomsorgen i Bamble kommune.

Bamble Museum

Cudrio sjøbod
- kystmuseum ved Kongshavn i Langesund sentrum
- utstilling om Langesund mekaniske verksted

Cudrio sjøbod ble trolig bygd i første halvpart av 1700-tallet av Hans Christian Lund. Sjøboden gjorde tjeneste som lagerhus for eierens mangesidige virksomhet. I dag har sjøboden navn etter en senere eier, Jacob Cudrio.

Syndiker innhold