Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Inntak til våre samlinger

Vi vurderer alle henvendelser som omhandler inntak til våre samlinger gjennom inntakskomiteer. Vi er restriktive med inntak blant annet fordi våre samlinger er svært store allerede og vi arbeider med å få oversikt over de samlingene vi har. Det er viktig med en konkret beskrivelse av det som ønskes gitt til museet, dokumentasjon om gjenstandens historie (hvem har eid, bruk etc) helst også med fotodokumentasjon. Vi ber om at alle slike henvendelser skjer skriftlig og til følgende fagpersoner:

Inntak gjenstander, kontakt magasinansvarlig Kari Bjerke. kb@telemark.museum.no

Inntak privatarkiv, kontakt arkivar Kirsten Tangen  kt@telemark.museum.no

Inntak fotomateriale, kontakt fotoarkivar Cecilie Authen  ca@telemark.museum.no

OBS! Det er ikke mulig å avlevere gjenstander på museet uten å avtale på forhånd.