Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Hva er samlingsforvaltning?

Du lurer kanskje på hva som ligger i uttrykket samlingsforvaltning?

Det er rett og slett alle tiltak vi gjør for at samlingene skal ha det bra, være oversiktlige og relevante og vare så lenge som mulig.

Vi driver med forebyggende konservering, oppbevaring av foto og gjenstander i klimastyrte magasin og dokumentasjon og elektronisk registrering av samlingene.

Ulike samlinger krever også ulik temperatur og luftfuktighet for å bremse nedbrytingsprosessene i materialet.
På gjenstandsmagasinet fryser vi ned alle gjenstander av organisk materiale før magasinering, slik at skadedyr forsvinner. Fortsatt er det mange gjenstander som befinner seg på loft og i kjellere i museene våre, så vi blir ikke arbeidsledige de neste 100 årene.