Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Ferieliv i Kragerø!!

Hver sommer inntar en egen folkestamme Kragerø. Denne stammen, feriefolket, foretar seg en rekke forundelige ting. De går rart kledd, de kjører merkelige farkoster, og de utfører ritualer som kan fremstå som besynderlige og gåtefulle. Feriefolket har sine stammemøter og samlinger, sine symboler, feider og forgrunnsfigurer. Boken tar sikte på å beskrive og forklare feriefolkets liv og virksomhet i Kragerø gjennom fire hektiske sommeruker. Boken fåes kjøpt i diverse bokhandlere og hos Telemark Museum.