Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Dramatikernes hemmeligheter 2017

Telemark Museum ønsker 10. trinn velkommen til en dag på Henrik Ibsen Museum!

HVA: Bli kjent med stykket "Peer Gynt", og også forfatteren Henrik Ibsen
NÅR: September, dato kommer
KAPASITET: To klasser per. dag, en klasse per økt: kl.09.00-11.00 og 12:00-14:00 
PÅMELDING: Info: Henrik Berg Larsen henrik.larsen@telemark.museum.no

I løpet av to timer vil elevene bli bedre kjent med Henrik Ibsen og stykket "Peer Gynt" som ble skrevet for 150 år siden. 

Vi ønsker dere velkommen på Venstøp, familien Ibsens sommerhus som ble deres hjem etter at familien kom i økonomiske vansker.

Vi starter med en omvisning i hovedhuset på Venstøp. Deretter presenteres "Peer Gynt" for elevene, og sammen reflekterer og samtaler vi om tematikk og innhold i stykket. Elevene får også i oppgave å iscenesette utvalgte scener fra "Peer Gynt" og fremføre for hverandre.

Vi ønsker velkommen til en innholdsrik dag på Ibsens Venstøp!