Bø Museum

"Folk og fele i Midt-Telemark. Tradisjonar kring drakt og musikk" 
- Landhandel frå 1890-talet
- Åsestugo med rosemåla interiør

Opningstider 2015
Eigarstyret ved Bø Museum held museet ope i helgene denne sommaren. 
Laurdag og sundag, kl. 12-17, fram til 16. august.

Kontaktperson: Rita Eckbo, tlf. 97185592 


Telemark Museum nyttar seg av Bø Museum ved arrangement, og grupper kan tinge omvisning på førehand.
 

Bø Museum ligg i vakre omgjevnader på Oterholt, tre km frå Bø sentrum. Ein dag på Bø Museum byr både natur- og kulturopplevingar.
Oterholt var den fyrste handelsstaden og bygdesenteret i Bø, og ligg ved brua som kryssar Bøelva på veg mot Liheia. Frå gamalt av blei plassen kalla ”tatergata”. Truleg fordi det var yrande folkeliv, handel og vandel her - ein stad folk søkte til.

Landhandelen Åheim, som er frå 1898, er komplett med pakkbu, eldhus og bustad. I det gamle handelshuset Åheim, kan du oppleve korleis handelen gjekk føre seg i gamle dagar. Du får også eit innblikk i korleis det var å leve på den tida handelstaden hadde sine glansdagar. I bua er det flotte varer til sals. 

I tunet ligg også Åsestugo, eit vakkert 1700-talshus med rosemåla interiør.

Kvennøya er ein del av museet. Det er ein husmannsplass med stover, fjøs, badstue og smie. Kvennøya blie kåra til det viktigaste friluftsområdet i Bø kommune i 2007, og er kommunens tusenårsstad.

 

 

Bilder og video
Informasjonsbokser
Åpningstider: 
  • 2015: Eigarstyret ved Bø Museum held museet
    ope laurdag og sundag fram til 16. august. 
  • Ta kontakt med Rita Eckbo for informasjon, 97185592
  •  
Kontakt: 

Oterholtvegen 148, 3800 Bø i Telemark

Postadresse: Øvregate 41, 3715 Skien

Sentralbord: 35 54 45 00 (9 - 15)

Venneforeninger: 

Eigarstyret ved Bø Museum
Leder: Rita Eckbo
Postadresse: Borgjavegen 9, 3801 Bø
Telefon: 97185592
Epost:post@bomuseum.no

Støttegruppa Bø Museum
Bergit Lie
Bergenvegen 58, 3800 Bø i T.
Tlf: 47618312
Epost:bergitli@hotmail.com

 

Bø Museum

Open 19th June-16th Augsut,  Saturday and Sunday, 12 pm -17 am

Folk music and traditional Telemark culture come alive at Bø Museum.
“Folk and Fiddles in Central Telemark” is an exhibition about the traditions associated with folk costumes and music, featuring a selection of textiles and fiddles.

Bø Museum is located in a beautiful setting at Oterholt, three kilometres from the village of Bø. Enjoy a blend of natural and cultural heritage on a day out at Bø Museum.

Oterholt, the earliest trading post and community in the Bø district, is situated by the bridge over the Bøelva river on the road to Liheia. In the old days, the place was known as “Tinkertown”, probably because it was always teeming with people trading and going about their business.

The Åheim general store, dating from 1898, is preserved complete with warehouse, firehouse and residence.
The cluster also includes Åsestugo, a beautiful 18th-century home with rose-painted interior.
Kvennøya is a croft with cottages, barn, bath house and forge.

Bilder og video
Bildeplassering (Sammendrag): 
Venstre
Bildeserie: 
0

Bø Museum

Das Bø Museum bietet eine Begegnung mit Volksmusik und Telemark-Kultur.

Die Ausstellung „Menschen und Fiedeln im mittleren Telemark. Traditionen bei Trachten und Musik“ zeigt eine Auswahl von Textilien und Geigen.

Das Bø Museum liegt in reizvoller Umgebung in Oterholt, 3 km außerhalb des Ortes Bø. Ein Tag im Bø Museum bietet Natur- und Kulturerlebnisse.

Oterholt war der erste Handels- und Zentralort der Gemeinde Bø und liegt an der Brücke über den Bøelva auf der Strecke nach Liheia. Seit alters her wurde der Ort „Landstreicherstraße“ genannt, wahrscheinlich, weil es hier viel buntes Treiben, Handel und Wandel gab. Es war also ein Ort, der gern aufgesucht wurde.

Der Kaufladen Åheim aus dem Jahr 1898 ist komplett mit Lagerschuppen, Back- und Wohnhaus erhalten.

Auf dem Gelände steht auch die Hütte Åsestugo, ein hübsches Haus aus dem 18. Jahrhundert mit Rosenmalerei im Inneren.

Kvennøya ist ein Pächterhof mit Hütten, Stall, Sauna und Schmiede.

Bilder og video
Bildeplassering (Sammendrag): 
Venstre
Bildeserie: 
0

Folk og fele i Midt-Telemark

Folk og fele i Midt-Telemark – tradisjonar kring drakt og musikkVi byr på ei moderne utstilling fylt opp av stolte tradisjonar få Midt-Telemark, med utgangspunkt i Bø og Sauherad. Vi kjenner alle Noregs mest populære bunad – beltestakken – her får du historia til både beltestakken og andre drakter og folkelege tekstilar servert gjennom digitale forteljingar, touch-skjermar og gjenstandar. Du kan og bruke smart-telefonen din for å finne ut av ting i utstillinga! Vi viser og fram den sterke folkemusikktradisjonen i regionen, med hovudvekt på hardingfela. Kven byrja å lage feler? Kven utvikla den vidare? Kven spela på dei? Kvifor har hardingfeletradisjonen vore så sterk i Midt-Telemark? Dette og meir kan du få svar på viss du tar ein tur til Bø Museum i sommar!

Er du interessert i saum og tilverking av tekstilar? Utstillinga Folk og fele i Midt-Telemark vil vise mange flotte gamle teknikkar, som til dømes smøygsaum, korssting og holbeinstingsaum. Desse saumteknikkane er ofte bruka på skjorter, hattekleder, kurvkleder, likkross med meir. Som oftast er dei meir enn berre pynt og dekor – det er symboler som er sauma – til vern mot onde andar og for å fremme eit lykkeleg liv, frå vogge til grav. Dette var viktig i den gamle kulturen, og haldt seg lenge i motiva i tradisjonelle folkelege tekstilar i Midt-Telemark. I utstillinga vil du få historia bak denne symbolikken, i tillegg til at du kan få sjå flotte gjenstandar med slike motiv på, både gamle og nye!

Velkommen!

Åpningstider 2014: Tysdag til sundag, kl.11-17, 22. juni-17.august

Bilder og video
Bildeplassering (Sammendrag): 
Venstre
Bildeserie: 
0

Kultur- og naturopplevingar

Bø Museum ligg altså på Oterholt ved Bøelva, omlag 2 km frå Bø sentrum. Ein dag på Bø Museum gir både natur- og kulturopplevingar. Ved museet er det fine rasteplassar langs elva, og her finn ein og Bøelvas største foss, den imponerande Oterholtfossen. Elva deler seg her i to løp, og ei bru fører over til Kvennøya.

Oterholt var det gamle handelssenteret i Bø. Blant museumsbygningane finn ein landhandelen Åheim frå 1898 - ein praktfull bygning i sveitserstil med opphavleg  interiør, butikk, pakkbu og bustad. Ved sida av ligg Åsestugo, med rosemalt interiør frå rundt 1800. I utstillingsbygget kan du sjå - og høyre, utstillinga Folk og fele i Midt-Telemark. Tradisjonar kring drakt og musikk. 

På Kvennøya har det vore mølledrift frå langt tilbake, og museet har restaurert den gamle mølleplassen der møllaren budde.
Her finn ein og eit gammalt elektrisitetsverk få 1930, som framleis er i drift.

Bø Museum eig og ein gammal gard i Østerliheia mot Lifjell. Tunet, som ligg på opphavleg plass, representerer ein middels stor gard i Bø. Hovudhuset har orginalt interiør frå førstninga av 1800-talet. Østerli kan besøkast etter avtale.

Bø Museum starta arbeidet sitt i 1978 ved at Østerli-tunet blei kjøpt og sett i stand. I 1980-åra blei Åheim landhandel kjøpt, og etter kvart auka aktiviteten ved at museet reiste utstillingsbygg, fekk flytta Åsestugo til Oterholt og restaurerte mølleplassen på Kvennøya.
Ei stor gjenstandsamling har kome til, med vekt på folkemusikk, bondekultur og landbruk.

Museet har gjennom heile året arrangement om ulike emne innan bygdekultur og lokalhistorie.

Bilder og video
Bildeplassering (Sammendrag): 
Venstre
Bildeserie: 
0