Berg-Kragerø Museum

- Lystgård fra 1803
- Munch-utstilling
- Leketøysutstilling

SOMMER 2016

Telemark Museum holder ikke Berg Museum åpent denne sesongen! 

Ta kontakt med:

Berg-Kragerø Museums venner

Leder: Jorid Okkenhaug

Postadresse: Barthebrygga 12
3770 Kragerø
Telefon: 938 97 306
E-post: jorid_okkenhaug@hotmail.com

BERG HOVEDGÅRD

På Berg Kragerø Museum kan du se hvordan familien Homan levde, og i utstillingslokalet kan du beundre en vakker leketøysamling, sette deg inn i Kragerøs fortid som iseksportør eller se Munch-utstillingen "Kragerø var mig god"
Gården Berg ligger idyllisk til på Langetangen ved Hellefjorden i Kragerø. Lystgården tilhørte den mektige legefamilien Homan, men i 1943 testamenterte den siste gjenlevende i familien, Henriette ”Jeia” Homan familiens sommerresidens til Kragerø kommune. Hun ønsket at stedet skulle bli et museum som fortalte byens historie. Etter en grundig oppussing åpnet Kragerø museum i 1955.

Den praktfulle eiendommen er på nær 700 mål og er et herlig sted for rekreasjon. Berg ligger rett ved Hellefjorden, og har du lyst til å kombinere museumsbesøk med båtliv, badetur og soling – ja, da er Berg det rette stedet. 

Det er flere historiske bygninger på stedet, og i utstillingsbygget finner du museumsbutikk og en liten kafe.

Munch- utstilling "Kragerø var mig god" har plass på Berg 
Kunstneren Edvard Munch (1863-1944) kom til Kragerø i 1909 etter et nervesammenbrudd året før. Perioden i Kragerø blir av mange sett på som den mest interessante perioden i hans liv og kunstneriske virke. Det var også en svært produktiv periode. ”Historien” og ”Solen”, som dekorerer Universitetets aula, malte han her. Trolig er det soloppgangen han så fra Skrubben, huset han leide i Kragerø, som inspirerte til det fantastiske hovedverket.

”Kragerø var mig god” åpnet på Berg 100 år etter at Munch kom til byen. Den viser hans kunstneriske virke i perioden 1909-1916 og hvordan kunstneren levde i kystbyen sør i Telemark. 

 

Bilder og video
Informasjonsbokser
Kontakt: 

Louisenbergvegen 45, 3770 Kragerø

Postadresse: Øvregate 41, 3715 Skien

Sentralbord: 35 54 45 00 (9 - 15)

Venneforeninger: 

Berg-Kragerø Museums venner
Leder: Jorid Okkenhaug

Postadresse: Barthebrygga 12
3770 Kragerø
Telefon: 938 97 306
E-post: jorid_okkenhaug@hotmail.com

Berg-Kragerø Museum (Deutch)

- Lustgarten aus dem Jahr 1803
- Munch-Ausstellung
- Spielzeugausstellung

Das Berg-Kragerø-Museum zeigt, wie hier die Familie Homan früher gelebt hat. Das Ausstellungsgebäude zeigt eine schöne Spielzeugsammlung und gibt einen Einblick in Kragerøs Vergangenheit als Eisexporteur. Sehenswert auch die Munch-Ausstellung „Kragerø var mig god“ („Kragerø – eine Wohltat für die Seele“ zum Aufenthalt von Edvard Munch in Kragerø vor über 100 Jahren).

Bilder og video
Bildeplassering (Sammendrag): 
Venstre
Bildeserie: 
0

Berg-Kragerø Museum (English)

- Summer residence built 1803
- Munch exhibition
- Toy exhibition

The Berg-Kragerø Museum shows how the Homan family used to live. In the galleries, visitors can admire a fine collection of toys, learn about Kragerø’s history as an exporter of ice, and view the Edvard Munch exhibition “Kragerø was good to me”.

Bilder og video
Bildeplassering (Sammendrag): 
Venstre
Bildeserie: 
0

STEINALDERFUNN PÅ BERG

Den praktfulle eiendommen har hatt bosetting siden 3000 år f.Kr. Det vitner gravhauger på stedet om. Det er funnet flintavfall og en vaker pilespiss av flint, samt en liten økt. Alt er datert til yngre steinalder (4000-1800 f.Kr.).

Bilder og video
Bildeplassering (Sammendrag): 
Venstre
Bildeserie: 
0

HYTTA

Solhaug er navnet på hytta som har fått plass på Berg. Den har stått på Brøndholmen og ble bygd i 1947.
Hytta på 27 kvadratmeter ble bygd av porsgrunnsmannen Martin Pedersens egne hender, og han fraktet alt materiale sykkel og båt. Lemmer fra tyskerbrakker fikk han på Bøle sagbruk i Skien. De fikk plass på sykkelen, og ble på den måten fraktet til Valle. Derfra rodde Pedersen materialene ut på holmen. Hytta var familien Pedersen sommersted, og Martin, kona Martha og sønnen Anker tilbrakte hver sommer her.
I 2004 solgte Anker Pedersen hytta, men kjøper Jan Hobæk ønsket å rive den lille fritidsboligen til fordel for ei større hytte. Samtidig annonserer Berg-Kragerø Museum etter en hytte fra 1940-tallet og i 2004 blir Solhaug flyttet til museet.

Bilder og video
Bildeplassering (Sammendrag): 
Venstre
Bildeserie: 
0

RIGGERBUA

Da sykehuset i Kragerø skulle bygges, var det et par bygninger fra et gammelt skipsverft som kom i veien. Den ene var den såkalte Riggerbua, og et nytt liv ventet på Berg. I 1976 ble denne bygningen flyttet til anlegget på Langetangen, og har vakker beliggenhet ved Hellefjorden.
Skipsverftet, eller skuteverven som det kalles i Kragerø, var fra andre halvdel av 1700-tallet og tilhørte skipsreder og grosserer Peter Andreas Heuch (1756-1825) i Kragerø.
I en riggerbu ble seilskutenes rigg satt i stand, master, rær og rundholter ble reparert. I dag huser riggerbua en interessant samling av utstyr og gjenstander fra seilskutetiden i Kragerø, og gamle fiskeredskaper fra skjærgården

Bilder og video
Bildeplassering (Sammendrag): 
Venstre
Bildeserie: 
0

KORNBUA

Første byggetrinn på et større anlegg på Vestre Øya i Kragerø var en kornbu. Første gang den er omtalt er i en branntakstbeskrivelse fra 1823. Den ble bygd for kjøpmann Johan Georg Dahll. En vindmølle som hørte til anlegg forsvant i brann i 1830, men kornbua overlevde. I 1949 ble den revet og flyttet til Berg. Den fungerer fortsatt som lager, men ikke lenger for korn.

Bilder og video
Bildeplassering (Sammendrag): 
Venstre
Bildeserie: 
0

MATROSHUSET – BESTAS HUS

Bygningen vitner om boligforholdene for sjøfolk og arbeidere i Kragerø på 1800-tallet. Huset ble flyttet fra Kammerfoss til Berg i 1983.
Kvinnen som sist bodde i matroshuset, var Sofie Langtvedt. På Kammerfoss var hun alles Besta. Derfor fikk huset navnet Bestas hus. Huset er en typisk arbeider- og fløterbolig, men det var ikke bare langs Kammerfosselva de bodde slik, det var slik de fleste i distriktet levde. Dermed forteller Bestas hus mye om boligforhold for den vanlige befolkningen på 1800-tallet og står i tydelig kontrast til lyshuset på Berg. Matros Ole Sørensen skal ha bygd Bestas hus i 1850. Kjernen i huset er en tømre, bare en liten stue. Seinere ble det utvidet med kjøkken, alkove og loft. Siden 1880-årene stod huset stort sett uforandret og var et hjem for generasjoner av arbeidsfolk.

Bilder og video
Bildeplassering (Sammendrag): 
Venstre
Bildeserie: 
0

HISTORISKE BYGNINGER

Berg er tilført flere historiske bygninger etter 1955. I tillegg til å besøke familien Homanns sommerbolig, kan du få innblikk i sjøfolk og arbeideres boligforhold i Matroshuset, også kalt ”Bestas hus”.
Kornbua er en del av et kjøpmannsanlegg på Vestre Øya i Kragerø, mens Riggerbua vitner om reparasjon og istandsetting av seilskuter. Siste bygning på eiendommen kom i 2005.
Det er Hytta, en sommerhytte fra Kragerøs skjærgård, som hadde sin storhetstid fra 1950-tallet og framover. På Berg kan du også bli kjent med historien om Kragerø som eksportør av natur-is.

Bilder og video
Bildeplassering (Sammendrag): 
Venstre
Bildeserie: 
0