Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

BIBLIOTEK

* Telemark Museum har en enorm boksamling, den er registrert på Tidemann. Bøkene kan du komme og lese her på museet. 

* Nasjonalbiblioteket digitaliserer bøker fortløpende. En rekke av utgivelsene fra Telemark Museum er tilgjengelig  på bokhylla.no.

* Rikard Berges samling er ivaretatt av Telemark Museum, men du kan også studere den digitaliserte versjonen på arkivportalen.no

* Niels Aalls brevkorrespondanse er å finne på arkivportalen.no