Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Grenland i krig - om okkupasjonstiden i Norge fra 1940 til 1945.

Besøk på Brevik Bymuseum
og Trolldalen kystbatteri – 9. trinn

PROGRAM:
09:00:Oppmøte Brevik Bymuseum
11:00: Avreise Med Buss Til Trolldalen
11:50: Omvisning På Trolldalen Kystfort
13.15: Hjemreise fra Trolldalen.

Når: 18. -20. mai og 23. -27. mai 2016
Varighet: Hele dagen, inkludert formidlingstilbudet i Brevik. 
Transport: Skolene ordner selv med busstransport etter avtale med MAGDA, Kulturavdelingen Porsgrunn.
Påmelding: Andreas Nordmo, Telemark Museum: an@telemark.museum.no 
Frist for påmelding:1. mars
 

OPPLEGGET FOR DAGEN:
1. 
Brevik bymuseum:

·         Film: tysk propagandafilm fra 1940, laget for det tyske hjemmepublikum. Den viser bakgrunnen for hvorfor Tyskland innledet krigen. Med grafiske fremstillinger og  detaljer samt filmklipp av krigshandlingene beskriver den invasjonen av Norge frem til maktovertagelsen.

·         Individuell oppgaveløsing: elevene får utdelt oppgaveark / quiz og skal ved hjelp av museets okkupasjonshistoriske utstilling lete seg fram til riktige svar. Den rikholdige utstillingen forteller ved hjelp av montasjer, tekst og bilder om krigshandlinger, motstandsarbeid og dagligliv under krigen. Her finnes alt fra NS-propaganda, husmorens kjøkken, glimt fra det illegale arbeid og tyskernes aktiviteter.

·         Morse: Egenaktivitet i grupper: elevene får innføring i motstandsbevegelsens sendinger til London. De får opplæring i morsealfabetet og skal ved hjelp av morseapparater sende og motta krigsmeldinger til hjemmefrontens ledelse i Norge.

 

2. Trolldalen kystbatteri

Vi avslutter dagen med et besøk på Trolldalen kystbatteri i Bamble. Også her vil formidlingsavdelingen ved Telemark Museum stå for opplegget.

På rundturen i kystbatteriet må elevene inn i et bomberom der de får oppleve et angrep på fortet. De får vite om bakgrunnen for kystfortet, byggingen og hvordan det var utstyrt.
Ammunisjonskasser fra hovedmagasinet må bæres ut i stillingene.
Hvilke oppgaver hadde kystbatteriet, og hvordan var forholdene for det tyske mannskapet som var utplassert her?

Mye av anlegget i Trolldalen er fortsatt synlig i terrenget; her er rester av kanonstillinger, fjellgjennomganger, maskingeværreder, tilfluktsrom og løpegraver og brakker til forskjellige formål.                                                                                                                  
ETTERARBEID: Museet har laget forslag til temaer og oppgaver som kan brukes i klasserommet etter besøket. Disse blir utdelt til læreren.

OBS! Elevene  ha (eller ha med) gummistøvler. Læreren må delta aktivt i organisering og gjennomføring.

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG Kompetansemål etter 10. årstrinn:

Historie:
·         finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
·         Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800 tallet og første halvdel av 1900 tallet, og forklare korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag
·         Presentere ei historisk hending med utgangspunkt i ulike ideologier

Samfunnskunnskap:
·         Forklare kva haldningar og fordommar er og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn
·         Gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av at dei blir respekterte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årstrinn: 
Foregår på følgende sted(er):