Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

8 - 10. trinn

Grenland i krig - om okkupasjonstiden i Norge fra 1940 til 1945.

Besøk på Brevik Bymuseum
og Trolldalen kystbatteri – 9. trinn

PROGRAM:
09:00:Oppmøte Brevik Bymuseum
11:00: Avreise Med Buss Til Trolldalen
11:50: Omvisning På Trolldalen Kystfort
13.15: Hjemreise fra Trolldalen.

Syndiker innhold