Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

BARN OG UNGE

Telemark Museum tilbyr pedagogiske tilbud knyttet til museene. 
For å se de ulike tilbudene - hold pekeren over BARN OG UNGE og velg det klassetrinnet som er aktuelt.