Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Signerte avtale med Brevik Historielag

- Det har vært en lang prosess, og det har vært bra for oss. Vi i Brevik Historielag har fått tid til å tenke skikkelig i gjennom hva Brevik Bymuseum skal være i framtida, sier Tone Bente Bergene Holm, leder i Brevik Historielag. Fredag 16. desember signerte hun avtalen Telemark Museum direktør hadde med - en avtale begge parter er veldig fornøyd med.

Nye avtaler for alle
Det hele startet da Telemark Museum sa opp alle konsolideringsavtaler, for å skrive dem på nytt.
- Etter rundt 10 år var det på tide å reforhandle avtaler, vi så det var stort sprik mellom forventninger, muligheter og ressurser. Derfor ble det naturlig å ta en reforhandlingsrunde, sier Jorunn Sem Fure, Telemark Museums direktør.
- Brevik Historielag er de første vi tegner en slik avtale med, med vi håper å gjøre det i Porsgrunn, med Porsgrunn Historielag og med Berg-Kragerø Museums venner i Kragerø, sier hun.

Fordeler ansvar
Når det gjelder det gamle rådhuset i Brevik, er det Porsgrunn kommune som er eiere og har ansvar for vedlikehold.
- Vi har gått gjennom samlingene, og det som vi mener museet bør forvalte tar de ansvar for. Vi har ansvar for å drifte og ha aktivitet i huset. Den forrige avtalen gjorde det vanskelig for oss å drifte, med tanke på nettopp samlingen. Nå er det ryddet opp,  Telemark Museum har gjort en fantastisk jobb, sier Bergene Holm.
- Ja, det kreves litt av en innsats å rydde opp etter samlingsglade forgjengere. Men det som har spesiell verdi her i det gamle rådhuset, av gjenstander og arkiver, har vi forvaltningsansvar for. Det er magasinert hos oss, forsikrer museumsdirektøren.

Lys i vinduene
Nå blir oppgaven til Brevik Historielag å fylle den praktfulle Crystiegården med liv.
- Det er viktig at huset er i bruk, at det er lys i vinduene, og vår viktigste visjon er å gjøre Breviks historie kjent. Vi ser på mulighetene for å ha åpne dører, og huset vil også være tilgjengelig for dem som skal feire livshendelser. Vi må ha både små og store aktiviteter her, for vi er avhenglige av inntekter. Vi har et kjøkken som skal rehabiliteres, og vi må også ta tak i toalettfasilitetene, sier Bergene Holm.

Forsikringer og faglige råd
Porsgrunn kommune har altså ansvar for vedlikehold på bygningsmassen, og har malt utvendig i sommer.
- Vi tar forsikringer, lisenser, branledelse, ivaretar samlingen og gir faglige råd, sier Sem Fure.
Porsgrunn kommunes bidrag til museene sine, er 860.000 kroner.
- Det meste går til å holde bygningsmassen ved Porsgrunnsmuseene i orden, sier hun.

Les mer om Brevik bymuseum HER