Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Porselenshistorien i blått og hvitt

Velkommen til utstillingen Porselenshistorien i blått og hvitt på Porselensmuseet. Se nydeig porsgrunnprodusert porselen, sammen med historien om det blå-hvite. Få også med deg salgsutstillingen med Ane Haugens nydelige emaljesmykker.

FRA KINA TIL PP
K
unsthistoriker Peder Valle har skrevet teksten til ustillingen Porselenshistorien i blått og hvitt. Utstillingen er en reise i porselenets historie fra det gamle Kina og til dagens moderne porselen.
Historien bli fortalt gjennom det blå og hvite porselenet fra PP, og fortelleren er kunsthistoriker Peder Valle.
Stråmønsteret, som er det mest populære blå-hvite porselenet, har vært produsert på PP siden starten for 130 år siden. Og fortsatt males stråmønsteret på fabrikken i Porsgrunn.


Husk: Vi har åpent fra onsdag til søndag i påskeuka.


ANE JEWELLERY
Vi inviterer også til salgsutstilling med en smykkekunstneren fra Porsgrunn, Ane Haugen. Hennes smykkemerke Ane Jewellery er kjent for sine fargerike emaljesmykker.
Utstillingen er inspirert av Porsgrunn Porselens farger; blått og hvitt.

Les mer om smykkekunstneren her: www.anejewellery.no

Vi ses på Porselensmuseet!