Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

En fortid skapt i vår tid

Vil fremtidens kulturminnearbeid dreie seg om rekonstruksjoner, spør 1. konservator Tor Kjetil Gardåsen ved Telemark Museum i en artikkel han har skrevet i Fortidsvern, medlemsbladet til Fortidsminneforeningen. 

Utgangspunktet for artikkelen er spørsmålet: Hvordan driver vi kulturminnevern når mesteparten av kulturminnene er borte eller forandret. Vil fremtidens kulturminnearbeid i større grad måtte dreie seg om rekonstruksjoner, og hvordan nærmer vi oss dette feltet?

Temaet har særlig aktualitet når det gjelder forvaltning Telemarks nye verdensarvsteder Notodden og Rjukan og hvordan disse skal tilbakeføres til sin tidligere historiske tilstand.

Trykk på bildet for å lese artikkelen: