Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

27. april kl. 18: Lansering av Familien Ibsen på Lundetangen Pub

Konservator og ibsenforsker Jørgen Haaves bok Familien Ibsen er nå hos trykkeriet, men 27.april har den kommet til Skien og til Lundetangen Pub. Der blir boka lansert og presentert av forfatteren selv, i samtale med Thomas Bye. Han er teatersjef på Teater Ibsen.

Boklanseringen starter kl. 18 og varer ca til 19.30.

Velkommen!