Ansatte på Telemark Museum

Samfunnsminnet
Aasmund Beier-Fangen Registrator (permisjon) 90 68 58 43
Ellen Rodvang Avdelingsleder Samfunnsminnet (permisjon) 35544500
Kirsten Tangen Arkivar 928 62 046
Cecilie Authen Fotoarkivar 472 68 807
Tor Kjetil Gardåsen Førstekonservator 938 36 389
Alice Brandal Baklid Konservator
Jørgen Haave Konservator 922 15 229
Kari B. Bjercke Magasinansvarlig 97688532
Inger Kristine Bratland Registrator 47 45 71 63
Ledergruppen
Jorunn Sem Fure Direktør 97 79 71 94
Siv Dyrkolbotn Administrasjonsjef 959 01 660
Thorbjørn Løberg Leder for Bygningsvernet 911 72 618
Christine Hermansen Leder for Møtestedet 93041510
Finn Rønning Arkivar 994 01 339
Møtestedet
Elin Mæland Skogen Aktivitetskoordinator 90615374
Ann Iren Ryggen Aasen Formidler 996 36 630
Ulf Røvik-Larsen Formidler 913 16 526
Silje Honningdal Publikumsansvarlig 35544500 (sentralbord) / 92653844
Bjørn Helgedagsrud Utstillingskonsulent 918 89 298
Formidler
Andreas Nordmo Formidler 91770702.
Bygningsvern
Morten Andersen Museumshåndverker 40037710
Thor Olav Holte Museumshåndverker 970 83 880
Jens K. Vinner Museumshåndverker 47408969
Gunnar Abrahamsen Vaktmester 91 32 70 17
Bardur Einarsson Vaktmester 90146014
Administrasjonsavdelingen
Aagot Gundersen Renholder 35 98 14 53
Tone Stenehjem Resepsjonist / Sekretær 94850022
Mette Palerud Økonomikonsulent 97 09 76 28
Øvrige ansatte
Bendik Andreassen Ansvarlig for matopplevelser 35 54 45 00 / 47 68 40 03
Kristin Berge Informasjonsansvarlig +47 40855626
Jonas Tesfia Renholder