Ansatte på Telemark Museum

Ann Iren Ryggen Aasen Formidler 996 36 630
Gunnar Abrahamsen Vaktmester 91 32 70 17
Morten Andersen
Maler
Museumshåndverker
40037710
Bendik Andreassen Ansvarlig for matopplevelser 35 54 45 00 / 47 68 40 03
Cecilie Authen Fotoarkivar 472 68 807
Alice Brandal Baklid Konservator
Aasmund Beier-Fangen Registrator (permisjon) 90 68 58 43
Kristin Berge Informasjonsansvarlig +47 40855626
Kari B. Bjercke Magasinansvarlig 97688532
Inger Kristine Bratland Registrator 47 45 71 63
Siv Dyrkolbotn Administrasjonsjef 959 01 660
Bardur Einarsson Vaktmester 90146014
Jorunn Sem Fure Direktør 97 79 71 94
Tor Kjetil Gardåsen Førstekonservator 938 36 389
Aagot Gundersen Renholder 35 98 14 53
Jørgen Haave Konservator 922 15 229
Bjørn Helgedagsrud Utstillingskonsulent 918 89 298
Christine Hermansen Leder for Møtestedet 93041510
Thor Olav Holte
Museumshåndverker
Tømrer
970 83 880
Silje Honningdal Publikumsansvarlig 35544500 (sentralbord) / 92653844
Thorbjørn Løberg Leder for Bygningsvernet 911 72 618
Andreas Nordmo Formidler 91770702.
Mette Palerud Økonomikonsulent 97 09 76 28
Ellen Rodvang Avdelingsleder Samfunnsminnet (permisjon) 35544500
Finn Rønning Arkivar 994 01 339
Ulf Røvik-Larsen Formidler 913 16 526
Elin Mæland Skogen Aktivitetskoordinator 90615374
Tone Stenehjem Resepsjonist / Sekretær 94850022
Kirsten Tangen Arkivar 928 62 046
Jonas Tesfia Renholder
Jens K. Vinner Museumshåndverker 47408969