Vi ser at du bruker en touch enhet.
Vil du besøke vår mobile nettside?

Ja


Nei

Ansatte på Telemark Museum

Ledergruppen
Jorunn Sem Fure Direktør 97 79 71 94
Siv Dyrkolbotn Administrasjonsjef 95 90 16 60
Thorbjørn Løberg Leder for Bygningsvernet 91 17 26 18
Christine Hermansen Leder for Møtestedet 93 04 15 10
Ellen Rodvang Leder for Samfunnsminnet 95 93 46 58
Møtestedet
Elin Mæland Skogen Aktivitetskoordinator 90 61 53 74
Ann Iren Ryggen Aasen Formidler 99 63 66 30
Henrik Berg Larsen Formidler 40 24 55 68
Andreas Nordmo Formidler 91 77 07 02
Kristin Berge Informasjonsansvarlig 40 85 56 26
Silje Honningdal Publikumsansvarlig 92 65 38 44
Bjørn Helgedagsrud Utstillingskonsulent 91 88 92 98
Administrasjonsavdelingen
Bjørn Rudborg Prosjektleder 90 09 68 48
Tone Stenehjem Booking/adm.sekretær 94 85 00 22
Shuxin Jensen Regnskapsmedarbeider 98 03 18 58
Aagot Gundersen Renholder 35 98 14 53
Jonas Tesfia Renholder 90 80 38 09
Mette Palerud Økonomikonsulent 97 09 76 28
Samfunnsminnet
Kirsten Tangen Arkivar 92 86 20 46
Cecilie Authen Borgestad Fotoarkivar 47 26 88 07
Tor Kjetil Gardåsen Førstekonservator 93 83 63 89
Alice Brandal Baklid Konservator 95 76 96 22
Jørgen Haave Konservator 92 21 52 29
Kari B. Bjercke Magasinansvarlig 97 68 85 32
Mariken Eek Registrator 97 17 48 82
Bygningsvern
Gunnar Abrahamsen Håndverker 91 32 70 17
Morten Andersen Museumshåndverker 40 03 77 10
Thor Olav Holte Museumshåndverker 97 08 38 80
Jens K. Vinner Museumshåndverker 47 40 89 69
Kjetil Bjørnback Vaktmester 48 95 31 73
Roger Heian Vaktmester 92 09 89 43
Brekkeparken kafe
Bendik Andreassen Driver av Brekkparken kafe 35 54 45 00 / 47 68 40 03